Kontaktujte nás info@hk-green.cz

Historie vánoc

Svátky klidu, lásky a trávení chvil s rodinou a přáteli se nezadržitelně blíží. Právě toto nádherné období bývá doprovázeno enormně velkým stresem, spěchem a sháněním těch nejlepších dárků.

Ne vždy však období před kouzelnými Vánocemi mělo takovou podobu. V dnešním článku Vám prozradíme co to o historii tohoto nádherného a všemi milovaného období- období Vánoc.

Prvním důležitým elementem, který nesmíme opomenout je to, odkud se vlastně tak významné období roku vzalo.

Vánoce jsou označovány za mix různých náboženských, pohanských a jiných tradici. Z jiného úhlu pohledu, Vánoce jsou založeny na tradicích. Stejně jako jiné svátky jsou úzce spjaty se začátkem něčeho nového, jinak tomu není ani při Vánocích. Vánoce se každý rok, už po staletí slaví těsně po zimním slunovratu, čili následuje něco nového, a to letní slunovrat.

Ptáte se, proč se právě Vánoce slaví pár dní po zimním slunovratu, a to 24. nebo 25. prosince? Z křesťanského hlediska je slavení Vánoc spjato s datem narozením Ježíše. Nicméně, tato hypotéza nemusí být podložena na reálném faktu, protože konkrétní datum je neznámý. Podle teorie křesťané vybrali datum 25. prosince kvůli již zmíněnému slunovratu. Toto datum vybrali zejména kvůli slunovratu, od kterého začíná přibývat Slunce. Pro ně to znamenalo příchod spasitele. Druhá teorie je ta, že toto datum se vydal s přihlédnutím k slavení Velikonoc. Opět, slunovrat následuje 9 měsíců po rovnodennosti, blízko níž se slaví Velikonoce. Třetí teorie je ta, že křesťané se snažili o překrytí tehdy velmi významných svátků jako například slavení kultu staropersky boha slunce Mitra.

Tradice spojená s děláním betlémů byla popularizovaný Františkem z Assisi v už 10. století. Tento krásný zvyk se rychlostí blesku rozšířil do celé Evropy. Symboly v barvách a všech spojitostech, které se aplikovaly a stále aplikují na betlém je hned několik. Právě betlém se dekoruje listy, břečťanem či dokonce jmelím. Barvy jako červená, zelená, zlatá představují symboly krve a věčného života. Dary, které přinesly tři králové malému Ježíši symbolizují věčný život.

A co jmelí? Zdobení jmelím pochází ze staroeurópskych mýtů a folklóru. Když se na rostlině nacházejí charakteristické bílé bobulky a pod touto znamenitou rostlinou políbí pár, na znak plodnosti se jedna z bobuľok odtrhne.

Pokud se řekne slovo Vánoce, hned se nám v hlavě vybaví nejvzácnější element. Tím elementem je stromeček spojen s jeho zdobením. Mimořádně oblíbené zdobení stromků pochází ze 7.století a pochází z pohanského uctívání stromů. Sv. Bonifác prohlásil, že místo dubů by měla uctívat jedlička , jejíž špic míří do nebe a tvar jedličky připomíná svatou trojici.

Pojem vánoční stromeček , který je mimořádně zvučný iv 21.století, se objevil až o 12.století později- konkrétně v 19.století. V některých částech světa se jako dekorace Vánoc používá i vánoční kaktus, či jiné druhy rostlin.

Světýlka, které jsou taktéž charakteristickým prvkem Vánoc jsou symbolem Ježiša- světlo světa. Z historie však víme, že oheň vždy patřil k oslavám rovnodennosti. Tato dekorace, která je mimořádně oblíbená mnohými má již jako je zmíněno, mnohem větší a hlubší význam než jen nesmyslné a přehnané zdobení domu, či exteriéru domu.

Vánoční písně a koledy jsou kombinací kostelních zpěvů a lidových písní. Na popularitě a oblíbenosti stouplo a začalo nabírat rychlý vzestupný růst v 19.století. Právě v tomto období si lidé začali spojovat všechny spojitosti a hlubší společenský význam. Dodnes se setkáváme s vánočními písněmi, které se ozývají odevšad a to už minimálně měsíc před tímto kouzelným obdobím. Tento marketingový tah je spojen s konzumerizmom, kterému čelíme. Chytlavé melodie, které jsou charakteristické pro tyto skladby jsou oblíbené mnohými a proto nás to dokáže zpomalit, uklidnit av nákupních centrech tím pádem dokážeme strávit mnohem více času- zvyšujeme obraty obchodníků.

A co dárky? Mnozí jsou přesvědčeni, že symbolika dávání dárků pochází z Bible, a to s příchodem tří králů do Betléma. Pravda je však jiná. Symbolika dávání dárků navazuje na tradici starořímského svátku Saturnálie na počest boha Saturna. Obsah dárků byl však po staletí podobný těm dnešním. Materiální záležitosti, které byly pro danou dobu charakteriskické. Namísto plastových hraček si děti pod stromečkem našli často hračky z kvalitnějších materiálů jako například dřevo.