Kontaktujte nás info@hk-green.cz

Kypr a jeho nemoci

Kypr (lat. Cupressus) je elegantní vždyzelená dřevina. Stromy a keře z rodu cypřiše rostly na Zemi už v pradávných dobách. Byly zde dříve než se objevily první listnaté stromy. Rod Cypřiše patří do čeledi chyprově (lat. Cupressaceae), kam jsou zařazeny i rody cypřiše, tújí, jalovce, ale i slavných sekvojí. Vzhledem k tomu, že Cypřiše pocházejí ze středomoří, může být jejich růst nepříznivě ovlivněn našimi povětrnostními podmínkami. Přesto se Cypřiše u nás poměrně hojně pěstují vysázeny v exteriérech, ale i v květináčích jako vhodný estetický doplněk teras a balkonů. Chybami, ke kterým dochází při pěstování cypřiše, mohou být zapříčiněny onemocnění těchto dřevin, nebo může dojít k jejich napadení škůdci. První příznaky zaregistrujeme na šupinách - jehlicích.

Nemoci

Hniloba kořenů

Pokud jsme vysadili Cypřiše na místech s přílišnou vlhkostí půdy, je velmi pravděpodobné, že se u nich časem projeví hniloba kořenů. Toto onemocnění je způsobeno houbami, pro které jsou ve vlhké půdě vhodné podmínky pro život a rozmnožování. Pro prevenci tohoto onemocnění je třeba dbát už při výsadbě cypřiše. Při výsadbě použijeme zdravé, chemicky ošetřené sazenice a vybereme stanoviště, které není příliš vlhké nebo vhodnými drenážními opatřeními půdu upravíme. Při zalévání dbáme na to, abychom Cypřiše nezalievali nadměrně.

Příznaky tohoto onemocnění se projeví na celkovém stavu rostliny. Růst se oslabí, šupiny postupně žloutnou až hnědnou. Výhony a celé větve usychají. Kořenový krček, se zbarví do rezava až tmavohněda. Kypr zakrní a dříve ci později uhyne.

Při léčení, touto chorobou napadených cypřiše, musíme ošetřit kořenový systém. Nemocné kořeny jsou hnědé až černé barvy. Pokud zjistíme, že větší část kořenů je nemocná - jsou až kašovité, Kypr se nedá zachránit. Strom je třeba spálit. V případě, že větší část kořenů je zdravá, odstraníme nemocné části až po zdravé - pevné části. Zdravé části kořenů dostatečně ošetříme fungicidním roztokem, a pokud to velikost stromu dovolí, přesadíme ho na jiné, vhodnější místo. Z nadzemní části Kypru také odstraníme všechny chorobou poznamenané části. Odstraníme i část zdravých větví, aby byl zachován rovnovážný stav mezi oslabeným kořenovým systémem a nadzemní částí.

Hnědnutí a zasychání šupin

Toto onemocnění se vyskytuje poměrně často u mladších jedinců. První příznaky se objeví na mladé cypřiš uprostřed léta. Na spodních větvích se na horní straně šupin objeví žluté skvrny které postupně hnědnou. Šupiny vypadají, jakoby obhoreli. Preventivní ochranou je dodržování správného režimu pěstování - zejména co se týče vody. Jako prevenci, ale i na ošetření už chorobou napadených cypřiše, aplikujeme vhodný fungicid. Postižené části odstraníme.

Další příčinou onemocnění, při kterém na cypřiš hnědne, vysychá a odumírá jehličí je infekce houbou Kabatina thujae. Plodnice těchto hub jsou černé, ale tak malé, že jejich přítomnost zjistíme jen důkladnou kontrolou. Převážně jsou následky tohoto onemocnění postiženy jen menší části rostliny, ale pokud je infekce silná, může dojít k úhynu celé rostliny. Při léčení je třeba odstranit a zničit nemocné části. Postižená místa ošetřujeme fungicidním roztokem.

Pokud je Kypr napaden houbou Pestalotia funerea, projeví se to žloutnutím a hnědnutím šupin a jejich postupným opadáváním. Pravděpodobnější výskyt tohoto onemocnění je u jedinců, které jsou oslabené nesprávným pěstováním. Postižené části je třeba odstranit a provést postřik fungicidem. Je třeba odstranit nedostatky v pěstování, které vedly k oslabení dřeviny.

Popsané symptomy se však mohou na rostlinách vyskytnout i z jiných důvodů. Příčinou mohou být různé druhy živočišných škůdců, nebo nesprávné pěstování Kypru. O tom však v dalších částech.

Profesionální imitace cypřiš

Jak jsme zjistili onemocnění se nevyhýbají ani Kyprem a jiným rostlinám z čeledi Cyprusovitých. Při jejich pěstování je třeba mít na zřeteli mnoho faktorů, které je třeba zohlednit při výběru vhodného stanoviště. Rostlinu nemůžeme mít umístěnou všude, kde by se podle nás hodila. Při volné výsadbě, ale i při pěstování menších jedinců v květináčích je třeba dbát i na to, aby případná nákaza neohrozila jiné okrasné nebo užitkové rostliny. Použitím imitaci cypřiš, tújí, cypřišek i jalovce nám mnoho problémů odpadá. Rozměrově (až do 210 cm) jsou vhodné i na imitaci volné výsadby, a jako menší jedinci v květináčích různých druhů a barev, se stále více používají i na zkrášlení interiérů. V kombinaci s éterickými oleji je iluze reality dokonalá. Při údržbě je třeba z umělých cypřiše jen občas otřít prach a opláchnout je. Materiály zalo-žené na bázi PE a PVC zaručují dlouholeté vnější NONSTOP použití, nehledě na roční období a povětrnostní vlivy.