Kontaktujte nás info@hk-green.cz

Magnólie a její škůdci

V předchozích částech byly popsány příznaky a průběh onemocnění, ke kterým může u magnólií dojít. Šlo o antraknóza, chloróza, padlí, verticiliové vadnutí a zelenou skvrnitost listů. Vysvětlili jsme si co je příčinou uvedených nemocí, jak je správně diagnostikovat a léčit. Také jsme si popsali jak těmto nemocem předcházet.

Může však nastat situace, že Magnólia chřadne, vadne. U větví, listů, pupenů i květů se zastaví vývin. Listy se kroutí a mění barvu, usychají. Na listech se objevují skvrny různých barev. Objevují se povlaky a pavučiny. Příčinou těchto změn však nemusí nemoci, ale různé druhy škůdců. Zejména méně zkušení pěstitelé magnólií mohou mít při určování příčiny těchto změn problém. Pro snadnější orientaci v problematice uvádíme jednotlivé druhy škůdců v těchto článcích o nemocech magnólií.

Škůdci

Okrasné rostliny, mezi které počítáme i Magnólie, jsou napadány společnými škůdci. Různé druhy hmyzu nebo jiných živočichů na nich parazitují, způsobujíc jim různé poškození. Avšak v podstatě neohrožují celkový stav Magnólie. Rozebereme si jak se to na rostlině projeví pokud ji napadnou roztoče, třásněnky a mšice. Samozřejmě si vysvětlíme jaká je pomoc v boji proti těmto cizopasníkům.

Mšice

Tento druh hmyzu patří mezi nejčastějších a nejznámějších škůdců magnólií. Jedná se o drobný savý hmyz, jehož tělo je typicky zavalité. Mšice jsou převážně zelené barvy, ale mohou být i šedé, černé nebo oranžové. Velmi rychle se množí. Napadají měkké tkáně rostlin a puky. Napadení rostliny mšicemi se projeví na jejím celkovém vzhledu. Rostlina zeslábne, vadne, žloutnou její listy. Vzhledem k tomu, že mšice vysál více šťáv, než spotřebují, objeví se na listech lepkavá tekutina - medovice. V těchto sladkých výměšcích se mohou postupně vyskytnout houby, které způsobují černou plíseň. Mšice mohou také přenášet virová onemocnění.

Na záchranu a vyléčení Magnólie provedeme postřik roztokem proti mšicím - vhodným insekticidem. Můžeme si vybrat insekticidy na chemické nebo na přírodní bázi. Postřik je v případě potřeby možné opakovat.

Roztoči

Pokud se na vašich Magnolia zdomácněly roztoče, jejich přítomnost zjistíte podle těchto znaků:

Vhodné podmínky pro roztoče jsou v teplém suchém prostředí.

roztoči jsou takové drobné, že je můžete pozorovat pouze pomocí lupy. Velmi rychle se však množí. Nepatří mezi hmyz - jsou to pavoukovci. Živí se šťávou rostlin. nezpůsobují přímý úhyn rostlin, poškozením listů však způsobují snížení jejich celkové vitality. Léčba napadených rostlin není jednoduchá. Roztoči se velmi rychle stávají rezistentními vůči použitým pesticidům. Aplikací chemických pesticidů také zničíme predátorů, kteří se roztoči živí, a to:

Vhodnější je použít pesticidy na přírodní bázi a také použijte dravé roztoče. Napadené části Magnólie je třeba okamžitě odstranit a zničit. V žádném případě se nesmí použít do kompostu.

Třásněnky

Tento savý hmyz má drobné štíhlé tělo dlouhé max. 3 mm. Je charakteristický dvěma páry úzkých bezbarvých křídel, jejichž okraje vypadají jako roztřepené - odtud pochází název. Podle druhu jsou dospělé Třásněnky žlutohnědé, nebo černé barvy. Po těle však mohou mít i znaky bílé, červené, nebo černé barvy. Larvy se podobají dospělým jedincům, avšak nemají křídla. Třásněnky poškozují rostliny sáním rostlinných šťáv. Na napadených částech rostlin vznikají drobné skvrny a jamky. Tento hmyz může přenosem virů způsobovat virová onemocnění rostlin. S léčbou rostlin třeba začít okamžitě po zjištění škůdce. Vhodné k použití jsou přípravky na bázi parafínových olejů. Na chemickou ochranu se používají inekticídy, které je třeba aplikovat 3-4 razy v intervalech 5-6 dnů. Je vhodné použít postřiky s různou účinnou látkou, protože tento druh škůdce, nabývá relativně rychle rezistenci vůči i nsekticídom.

Profesionální imitace magnólií

Jednoznačnou výhodou imitací rostlin je, že se mohou v exteriéru umístit kamkoliv. Není třeba brát ohled na to, zda jsou na vybraném stanovišti vhodné podmínky pro pěstování té které rostliny. Je možné rozhodnout se pro imitaci rostliny, která se u nás nedá pěstovat nebo její pěstování je velmi náročné. Imitace jsou po stránce estetické na vysoké úrovni. Při nákupu si můžete hned vybrat správný tvar a velikost rostliny. Vzhledem k materiál použitý na jejich výrobu jsou nenáročné na údržbu a bez jakékoliv vizuální změny vydrží ozajveľmi dlouho.